Pionir A.D. - Srbobran

  • Povećaj veličinu teksta
  • Podrazumevana veličina teksta
  • Smanji veličinu teksta
Osnovno Objave i dokumenti Obaveštenje o dodeli dividendi za 2012 god.

Obaveštenje o dodeli dividendi za 2012 god.

Štampa PDF

Na osnovu člana 271. stav 3. Zakona o privrednim društvima (»Sl. Glasnik RS«, br. 36/2011 i 99/2011), člana 65. stav 2. tačka 4. Zakona o tržištu kapitala (»Sl. Glasnik RS«, br. 31/2011) i Uputstva o načinu na koji javna društva i pojedina lica povezana sa njima dostavljaju informacije Komisiji, PIONIR AD SRBOBRAN, Srbobran, Salaš preko bare 27, objavljuje:

O B A V E Š T E NJ E

O DODELI DIVIDENDE

Odlukom Skupštine društva PIONIR AD SRBOBRAN od 16.05.2013. godine, utvrđeno je da se dobit ostvarena u 2012. godini, raspodeljuje na sledeći način:

1. Za isplatu bruto dividende 100.967.933,00 RSD
2. Porez na dividende 8.044.333,00 RSD
3. Za isplatu neto dividende 92.923.600,00 RSD
4. Ukupan broj akcija koje daju pravo na isplatu dividende 42.238
5. Dividenda po jednoj akciji (bruto) 2.390,45 RSD
6. Dividenda po 1 akciji (neto) 2.200,00 RSD
7. Za proširenje materijalne osnove i investiranje 60.939.256,73 RSD

Istom Odlukom je utvrđeno da je 31.05.2013. godine dan dividende, odnosno dan na koji se utvrđuje spisak akcionara koji imaju pravo na dividendu.

U Srbobranu, 20.05.2013. godine
PIONIR AD SRBOBRAN
_____________________________
Milenko Sin ić, generalni direktor

Poslednje ažurirano sreda, 27 februar 2019 08:17